tu jesteś:    Strona główna

Białka Tatrzańska Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 
Msze św.:
- poniedziałek – sobota: 7:00, 18.00 (X - IV), 19.00 (V - IX)
- niedziela - 8.00 (w Adwencie 7.00), 9.30 (VII – VIII) (w starym kościele ), 11.00, 18.00 (X-IV), 19.00 (V, VI, IX), 20.00 (I, II, VII, VIII)
Kancelaria czynna - po rannej oraz przed i po wieczornej Mszy św.
 
Proboszcz: ks. mgr Jan Byrski, R.M., ur. 1954 Wieprz, wyśw. 1980, od 2007
Wikariusz: ks. mgr Mieczysław Szlaga, ur. 1966 Nowy Targ, wyśw. 1991, od 2006
Na terenie parafii mieszkają: ks. prałat Bolesław Kowalczyk

W roku 1637 król Władysław IV nadał Wojciechowi Nowobilskiemu otrzymał przywilej na dożywotnie sołtystwo we wsi "Nowa Białka" świeżo przez niego założonej na surowym korzeniu, oraz uposarzył tutejszą filię parafii w Ostrowsku, powstałą po wybudowaniu w 1635 r. pierwszego kościoła przez ostrowskiego plebana Szymona Sylezjusza a z subwencji kanclerza wielkiego koronnego Tomasza Zamojskiego. Ów kościół konsekrowany 29 lipca 1962 r. przez sufragana krakowskiego Stanisława Szembeka nie przetrwał do czasów dzisiejszych, gdyż spłonął okołow roku 1700 (według niektórych źródeł przed 1723). Na jego miejsce ks. Marcin Drużbacki wybudował nową świątynię, która stoi do dziś, pod wezwaniem świętych Apostołów Szymona i Judy, konsekrowaną w 1765 r. Nowy, murowany kościół powstał w 1921 roku z inicjatywy ks. Jana Madeja, konsekrowany został 7 sierpnia tego samego roku.

Z kroniki parafialnej
- 4 X 1905 r. poświęcenie nowego cmentarza przez dziekana z Ludźmierza ks. Piotra Krawczyńskiego;
- 1 IX 1913 r. odprawienie uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie budowy ;
- 1916 r. ufundowanie obrazu MB Częstochowskiej za 4 tys. Koron, wykonanego w firmie brązowniczej Kopaczyński w Krakowie jako wotum błagalne za uratowanie okolicy i całej polskiej ziemi od zniszczeń wojennych;
- 1917 r. dokończenie budowy plebani, uroczyste wprowadzenie do parafii wotywnego obrazu MB Częstochowskiej;
- 28 X 1918 r. poświęcenie kamienia węgielnego w nowym kościele już zasklepionym i wytynkowanym;
- 7 VIII 1921 r. konsekracja świątyni;
- 24 VI 1922 r. poświecenie trzech nowych dzwonów;
- 1934 r. budowa wikarówki z piwnicą;
- 1952 r. budowa ogrodzenia wokół kościoła; sprawienie ławek na chórze, malowanie kościoła, brukowanie przed kościołem, tynkowanie wieży;
- 1952 - 1954 sprawienie do kościoła lnianych chodników, wygląda na to, że były robione na miejscu, wprawiono nowe drzwi do kościoła;
- 1953 - 1954 budowa chodnika na cmentarz, malowanie kościoła od 1 IX - 6 X 1953 r. malowali: prof. Feliks Paszkowski oraz syn Feliks Paszkowski, Szkutlarska Barbara, Poltzoch Janusz, Wiesław Garboliński, Czesław Jarnicki, Mieczysław Laar;
- 1954 r. zakup chorągwi żałobnych i kropielnic:
1. Zainstalowanie miedzianej chrzcielnicy z nakrywą ażurową, wykonaną przez Stefana Pichela w Krakowie (1898 r.) zakupiona jeszcze do starego kościoła przez parafian z Chicago za czasów ks. Antoniego Skrudzińskiego;
2. Wykonanie polichromi w prawej nawie bocznej przedstawia Chrystusa Króla, wiernych w strojach regionalnych, papieża Piusa XI i ks. Kard. Adama Stefana Sapiehę.

« POWRÓT
Odkryj Białkę   |   Noclegi   |   Kuchnia   |   Lato   |   Zima   |  
© MATinternet s.c. - ZAKOPANE :: Powered by AntCms

akwarystyka morska       szkolenie psów